• اسلاید 1
  • اسلاید 3
  • اسلاید 4
  • اسلاید 5
شرکت تولیدی بازرگانی آرین زیست فعالیت خود را در زمینه تولید پارافین مایع صنعتی از سال 1390 در شهر اصفهان شروع نموده است. این شرکت تولیدی بازرگانی با توجه به نیاز به ماده اصلی در رنگبری مواد اولیه به نام خاک رنگبر ضمن شناسایی و استفاده گریدهای مختلف خاک رنگبر در پرسه تولید اقدام به فراوری و تامین خاک رنگبر مناسب جهت صنایع تولیدی تصفیه انواع روغن (سوخته،پارافین مایع و جامد ، وازلین، روغن خوراکی و ...)

ویژگی های ما

بهزه گیری از تجربه تولید و بهره مندی از نیروی متخصص و فنی آشنا به فرایند تصفیه روغن باعث گردیده که این شرکت نسبت به همکاری بلند مدت و ارائه فرمول تولید در کارخانجات همکار اقدام و همکاری بلند مدت داشته باشد.

تجربه

بهره گیری از تجربه تولید و بهره مندی از نیروی متخصص و فنی آشنا به فرایند تصفیه روغن

همکاری

همکاری بلند مدت و ارائه فرمول تولید در کارخانجات همکار

تولید روغن

تولید انواع روغن پارافین (صنعتی بهداشتی) جهت مصارف عمده صنایع تولید و تامین خاک رنگبر ویژه تولید انواع روغن