شرکت  تولیدی بازرگانی آرین زیست فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پارافین مایع از سال 1390 در شهر اصفهان شروع نموده است.

با توجه به نیاز بازار داخلی و صادرات به نوع پارافین خوراکی - دارویی این شرکت در طرح توسعه در فاز غذایی شهرک صنعتی خمینی شهر اقدام به راه اندازی خط تولید نموده است.

این شرکت تولیدی بازرگانی با توجه به نیاز صنایع به مواد شیمیایی و اولیه اقدام به فعالیت بازرگانی در زمینه واردات مستقیم محصولات کیفی نموده که از جمله میتوان به ماده اصلی در رنگبری به نام خاک رنگبر اکتیو اشاره نمود که درصنایع تولیدی تصفیه انواع روغن (سوخته،پارافین مایع و جامد ، وازلین، روغن خوراکی و ...) به کار می رود و در حال حاضر یکی از تامین کنندگان انواع خاک رنگبر اکتیو شده جهت شرکت های مصرف کننده با برند تجاری FINE می باشد.

بهزه گیری از تجربه تولید و بهره مندی از نیروی متخصص و فنی آشنا به فرایند تصفیه روغن باعث گردیده که این شرکت نسبت به همکاری بلند مدت و ارائه فرمول تولید در کارخانجات همکار  اقدام و همکاری بلند مدت داشته باشد.