آنالیز پارافین مایع صنعتی

 

 

 

METHOD

VALUE

CHARACTERISTICS

NO

IP - 17

0.5 -  0.9

Color (lovibond )

1

ASTM – D – 97

-2 / +2 °c

Pour point °c

2

ASTM- D -445

10 - 12 CST

Viscosity at 40

3

ASTM- D -1298

0.83 - 0.85 gr/cm

Sp – gravity

4

ASTM- D -92

110 - 120°c

Flash point 100° c

5

B.P 2007

Less Odor

Odour

6

 

 

بسته بندی : بشکه استاندارد 175 کیلوگرمی *

* محصول دارای رنگ روشن و بدون بو می باشد .

آنالیز فوق صرفا جهت اطلاع می باشد و محصول نهایی امکان تغییر جزئی در برخی از مشخصه ها را دارد .*